Presentaties en lezingen

Congres: Transitie is nog lang geen transformatie, Skipr 12 juni 2015

Presentatie: “Transitie in de ouderenzorg: de echte transformatie begint met transparantie”

Herhaling bijeenkomst Platform kleine verzorgingshuizen, 26 maart 2015

Organisator: Actiz
Presentatie: “Hervorming langdurige zorg, de impact voor kleine stand-alone verzorgingshuizen”

Strategiedag Zorgvastgoed, Woonzorg Nederland, 17 maart 2015

Presentatie: “Hervorming langdurige zorg, de impact voor de verzorgingshuizen”

Opleiding Zorg en Vastgoed, Amsterdam School of Real Estate, 5 februari 2015

Presentatie: “De relatie tussen de zorg- en vastgoedexploitatie”

Verdiepingscursus extramuralisering, 27 januari 2015

Organisator: Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg i.s.m. Nestas communicatie
Workshop: “Hoeveel kost het eigenlijk. Rekenen aan kostprijzen voor zorg- en diensten”

Bijeenkomst Platform kleine verzorgingshuizen, 25 november 2014

Organisator: Actiz
Presentatie: “Hervorming langdurige zorg, de impact voor kleine stand-alone verzorgingshuizen”

Bijeenkomst De bedrijfsvoering van verzorgingshuizen na extramuralisering, 30 oktober 2014

Organisator: Verstegen accountants VGZ academy
Presentatie: “Hervorming langdurige zorg: de impact op de exploitatie van de zorg- en dienstverlening”

Bijeenkomst Zorg en Vastgoed, 9 oktober 2014

Organisator: VastgoedManagers-Expert (VGME)
Workshop:”Zorgvastgoed, een kijkje binnen de muren”.

Verhuur van (zorg)woningen door zorgorganisaties: extramuraliseren in de praktijk, 7 oktober 2014

Organisator: Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg i.s.m. Nestas communicatie
Workshop: “Exploitatie van zorg- en dienstverlening na extramuralisering”

Studieochtend All-inclusive pension, 24 september 2014

Organisator: Platform 31 i.s.m. Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Presentatie: “De exploitatie van de zorg en diensten in het All-inclusive pension"

Bijeenkomst Experiment koplopers All-inclusive pension: transformatie organisatie en gebouw, 11 september 2014

Organisator: Platform 31 i.s.m. Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Presentatie: “De exploitatie van de zorg en diensten in het All-inclusive pension"

Bijeenkomst Vastgoed in de langdurige zorg, 17 juni 2014

Organisator: In voor zorg i.s.m. Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Workshop: “Hervorming langdurige zorg, de impact op de exploitatie van de zorg- en dienstverlening”

Traineeprogramma Young Professionals voor de zorg- en welzijnssector, 22 mei 2014

Organisator: High Select traineeships
Workshop: “Overheidsbeleid en de impact op de bedrijfsvoering”

Workshop Nieuwe strategie voor traditionele verzorgingshuizen, 15 mei 2014

Organisator: Bouwstenen voor Sociaal
Presentatie: Arrangementen en concepten

Dagvoorzitter Programma Wonen en Zorg in Noord-Holland Noord, 12 maart 2014

Organisator: Platform Woningcorporaties Noord-Holland Noord

Tweedaagse cursus Scheiden Wonen Zorg, 27 februari 2014

Organisator: Aedes Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Nestas communicatie
Presentatie: “Extramuralisering = denken in zorgarrangementen”

Opleiding Zorg en Vastgoed, Amsterdam School of Real Estate, maart 2014

Presentatie: “Het belang van een goede afstemming tussen de zorg- en vastgoedexploitatie”

Seminar nieuwe verdienmodellen rond zorgvastgoed, Seminars op Maat, januari 2014

Presentatie: “De wereld na het Zorgakkoord”

Nieuwe arrangementen in zorg(vastgoed), Bouwstenen voor Sociaal, november 2013

Presentatie: “Arrangementen en concepten”

Netwerkbijeenkomst voor controllers van woningcorporaties, Aedes, november 2013

Presentatie: “De invloed van wijzigende regelgeving op zorggebied voor woningcorporaties”

Tweedaagse cursus Scheiden Wonen Zorg, Aedes Actiz KCWZ, oktober 2013

Presentatie: “Extramuralisering = denken in zorgarrangementen”

Seminar Financieel Beleid Woningcorporaties, Seminars op Maat, oktober 2013

Presentatie: “Extramuralisering: alles wat u als woningcorporatie altijd al had willen weten (maar misschien nooit heeft durven vragen)

Ronde tafel bijeenkomst: Een goed gesprek over extramuralisering, Actiz, april en juni 2013

Presentatie: kennisleverancier/expert

Seminar Scheiden van Wonen en Zorg, AAG, mei 2013

Presentatie: “Extramuralisering: de impact op de exploitatie van de zorg- en dienstverlening”

Seminar Zorgvastgoed, de businesscase op z’n kop, Seminars op Maat, februari 2013

Presentatie: “Extramuralisering: de impact op de exploitatie van de zorg- en dienstverlening”

Actiz ledenbijeenkomst: extramuraliseren van ZZP 1,2,3, Actiz, oktober 2012

Presentatie: “Exploitatie van de zorg- en dienstverlening bij extramurale financiering”

Symposium De toekomst van Wonen en Zorg, Coresta Healthcare BV, september 2012

Presentatie: “Scheiden van wonen en zorg: de transformatie van het verzorgingshuis”

Studiemiddag financiering van de zorg, diverse woningcorporaties / accountantskantoor, 2012

Presentatie: “De wereld van de zorg(exploitatie)”

Studiemiddag systematiek van zorgarrangementen, diverse zorgaanbieders 2012/2013

Presentatie: “ZichtbaarZakelijkPrijsbewust: de ZZP-systematiek in de begroting”

Themamiddag Rekenen aan zorg en vastgoed, Aedes Actiz KCWZ, 2010/2011

Presentatie: “Rekenen aan zorg: de transformatie van het verzorgingshuis in het kader van Scheiden van Wonen en Zorg”

Vastgoedcongres Aedes, Aedes, 2010

Presentatie: “De wondere wereld van de zorgexploitatie en het partnership van zorg en corporatie”

Symposia Kleinschalig groepswonen voor dementerenden, VWS, Elsevier, e.a. 2009/2010

Presentatie: “Kleinschalig groepswonen voor dementerenden, de gevolgen voor de bedrijfsvoering”