Nieuws

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Laat niemand in eenzaamheid leven: handleiding voor een Thuishuisproject

Thuishuizen voor ouderen die behoefte hebben aan uitbreiding van hun sociale contacten worden gekscherend ook wel 'studentenhuizen voor ouderen' genoemd. Elke bewoner heeft privé-woonruimte en deelt de keuken met de andere bewoners. Vrijwilligers zijn betrokken en ondersteunen de bewoners bij het samenleven en organiseren ook activiteiten en ondersteuning voor eenzame ouderen in de buurt, het Thuisbezoek. In een nieuw boek doet initiatiefnemer en ontwikkelaar Jan Ruyten uit de doeken hoe je een Thuishuisproject opzet en laat werken. Een mooi hulpmiddel voor andere initiatiefnemers, woningcorporaties en welzijnsorganisaties die willen bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. (18-01-2018 15:32)

Gemengd wonen, het kán

Woningcorporatie Portaal realiseerde de afgelopen jaren diverse woonprojecten waar huurders, met en zonder psychische problematiek samenwonen. 'De positieve wijze waarop Portaal omgaat met het vraagstuk van het wonen voor kwetsbare burgers is een beweging aan het worden. Portaal doet een appèl op positieve krachten van mensen.' Yvonne Witter sprak met Guus Haest over de sleutel tot succes van deze projecten. (15-01-2018 10:35)

Handreiking lokale heffingen bij zorggebouwen

Het opsplitsen van zorggebouwen in afzonderlijke wooneenheden leidt ertoe dat aanslagen voor de lokale heffingen niet meer terecht komen bij de zorgorganisatie maar bij individuele bewoners. Dit leidt tot tal van knelpunten, onder meer omdat bewoners niet altijd overweg kunnen met die heffingen, zoals de rioolheffing, ingezetenenheffing en de afvalstoffenheffing. De VNG heeft samen met ActiZ een handreiking gemaakt die bruikbaar is bij het maken van aparte afspraken hierover met gemeente zodat de zorgorganisatie de heffing weer ontvangt. (15-01-2018 10:30)

Blog - 5 ontwikkelingen in wonen en zorg in 2018

Wat gaat 2018 ons brengen op het gebied van wonen en zorg? Waar zit de vernieuwing? Welke ontwikkelingen zetten echt door? Natuurlijk is de start van een nieuw jaar een kunstmatige grens. Alles is niet opeens anders na een paar vrije dagen. Maar toch... we hebben een nieuw kabinet dat na alle begrotingsbehandelingen stevig aan de slag wil. Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De programma’s worden nu gemaakt en wonen en zorg zal daar zeker een plek in hebben. Dan treedt een nieuw peloton bestuurders aan die echt het verschil willen maken. Woningcorporaties en zorgorganisaties zien de lokale opgave, merken de lokale knelpunten en willen ermee aan de slag. Er is dus wel wat te verwachten het komend jaar. Waar gaan we de beweging zien? Het Kenniscentrum Wonen-Zorg blikt vooruit en benoemt 5 ontwikkelingen die in 2018 door gaan zetten. (09-01-2018)

Checklist voor betere brandveiligheid bij zelfstandig wonende senioren

Senioren willen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Ook het beleid van de overheid is erop gericht om pas bij verregaande hulpbehoevendheid te zorgen voor intramurale huisvesting. Dit zorgt voor brandveiligheidsrisico’s in steeds meer woongebouwen. Reden voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg om samen met Aedes, ActiZ en Brandweer Nederland een 'Checklist zelfstandig wonen & brandveiligheid' op te stellen. Een hulpmiddel voor gebouwbeheerders om huurwoningen te inspecteren, in het bijzonder voor seniorencomplexen. (08-01-2018 11:28)

RSS Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg