Nieuws

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Samen voor elkaar in Utrecht

Samen in de Stad bouwt sociale netwerken voor ouderen. Als gevolg van de veranderingen in de zorg blijven ouderen langer thuis wonen en kunnen minder gemakkelijk een beroep doen op professionele hulp en ondersteuning. Het samen gezellig hebben en elkaar helpen wordt steeds belangrijker. Daarom zijn in alle Utrechtse wijken sociale netwerken opgezet die het senioren mogelijk maken langer zelfstandig én prettig in de wijk te blijven wonen. Dat gebeurt onder de paraplu 'Samen in de Stad'. In het boekje 'Samen voor Elkaar!' komen Utrechtse bewoners aan het woord die zich inzetten voor deze netwerken van ouderen. (22-03-2018)

Woonzorglandschap in beweging: acht Living Labs

De verzorgende samenleving waar Nederland decennialang om bekend stond, heeft plaats gemaakt voor een meer participerende en co-creërende samenleving waarin praktijk en wetenschap elkaar steeds meer weten te vinden. Vooruitstrevende maatschappelijke organisaties en onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) werken aan het woon- zorglandschap van nu én van morgen. In 'Living Labs' wordt gezocht naar concrete oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen. Het doel is om concepten en producten te ontwikkelen die mensen stimuleren om hun dagelijkse activiteiten te blijven ondernemen en interactie met de omgeving aan te gaan om zodoende een sneller herstel, een actieve levensstijl en sociale interactie te bevorderen. Ook kunnen door inzet van slimme technologie onder andere bepaalde (mantel)zorgtaken overgenomen worden. (21-03-2018)

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg: resultaten 2017 en activiteiten 2018

Hoe realiseren we langer thuis en weer thuis wonen voor ouderen en andere kwetsbare groepen? Het Kenniscentrum Wonen-Zorg werkt, samen met de leden van Aedes, ActiZ en de kennispartners GGZ-Nederland, RIBW-Alliantie en VGN aan deze belangrijke maatschappelijke opgave. In het jaarverslag 2017 en ons activiteitenplan 2018 presenteren we onze projecten. (21-03-2018)

Woonstichting Valburg zet in op collectieve woonvormen

'In ons werkgebied zijn er veel eengezinswoningen te vinden. Ik wil de komende jaren meer diversiteit in ons eenzijdige aanbod ontwikkelen omdat dit recht doen aan de verschillende wensen op het gebied van wonen', zegt Marc Jansen, bestuurder van Woonstichting Valburg. En daar is hij volop mee bezig! (15-03-2018)

Samen oud in eigen woongemeenschap

Op oudere leeftijd in een groep wonen kan eenzaamheid voorkomen of verminderen. Het geeft gezelligheid en maakt langer thuis wonen mogelijk. Maar lang niet iedereen is er geschikt voor. Op basis van verschillende leefstijlonderzoeken schat Kees Penninx van ActivAge dat slechts een op de vijf 50-plussers een typische ‘samenlever’ is. In het artikel 'Met alleen maar vijftigplussers in de buurt wonen' geeft NRC een impressie van een aantal woongemeenschappen van ouderen. (14-03-2018)

RSS Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg