Nieuws

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Wonen, welzijn en zorg: blijf in verbinding!

Na 17 jaar is het nu toch zover: KCWZet er een punt achter…. In 2001 zijn we begonnen als driejarig project van Aedes en Arcares (de voorloper van ActiZ). Na de drie projectjaren werden we een vaste activiteit van de twee brancheorganisaties. Daar komt nu een einde aan. Zoals de meeste betrokkenen wel weten, is het niet onze keus. Maar soms moeten dingen toch veranderen, ook als het huidige nog helemaal ‘alive and kicking’ is. (20-12-2018 09:30)

Laatste jaarverslag Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg: resultaten 2018

Het laatste jaar van het Kenniscentrum Wonen-Zorg was een productief jaar. Ondanks het vooruitzicht dat het Kenniscentrum zou stoppen aan het eind van het jaar heeft het team met veel enthousiasme en goede zin ook in 2018 een belangrijke rol kunnen spelen in wonen, zorg en welzijn. Voor al die mensen die in de praktijk bezig zijn om wonen en zorg vorm te geven. (20-12-2018 09:15)

Nieuwe woonzorgarrangementen voor kwetsbare ouderen

Voor kwetsbare ouderen is het lastig een betaalbare combinatie te vinden van een geschikte woning, dienstverlening, (gezelschaps)activiteiten en 24/7 hulp in de nabijheid. Dit terwijl kwetsbare senioren juist vaker een lager inkomen hebben. Tegelijkertijd nemen steeds meer ouderen met een ruimere portemonnee het heft in eigen handen en organiseren zij zelf nieuwe vormen van wonen, welzijn en zorg. Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg onderzochten alternatieven voor het verzorgingshuis. In het tijdschrift Geron verscheen onlangs een artikel over het onderzoek. (19-12-2018 23:03)

KilimanjaroWonen: bouwen aan een huis van mensen

‘We krijgen steeds meer aanvragen van mensen die samen met gelijkgestemden een project Gemeenschappelijk Wonen of Cohousing willen bouwen’, zegt Kitty Hesen van KilimanjaroWonen. Het doel van Kilimanjaro is om alternatieve kleinschalige woonprojecten tot stand te brengen waarvan de toekomstige bewoners zelf de ontwikkelaars zijn. Het beproefde concept van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) leent zich hier uitstekend voor. Magdaleen Kroese, Stephan Maussen en Kitty Hesen van Stichting KilimanjaroWonen jagen projecten aan. Zij brengen mensen samen die nadenken over hoe ze willen wonen als ze ouder worden. ‘Stenen stapelen, kijk, dat komt wel goed maar een goede community opbouwen, dat is de uitdaging.’ De Stichting, in 2011 opgericht door drie ondernemers uit Eindhoven, heeft inmiddels 300 vrienden. Een groot deel van deze vrienden denkt serieus na over het starten van of aansluiten bij een CPO project. (17-12-2018 16:30)

Ruim baan voor niet-traditionele woonvormen

De provincie Noord-Brabant merkt een groeiende behoefte aan woningen voor kleinere huishoudens. Om aan deze vraag te kunnen voldoen zijn nieuwe woonvormen nodig. De provincie heeft het PON, kennisonderneming, gevraagd te onderzoeken welke belemmeringen initiatieven ervaren bij het realiseren van niet-traditionele woonvormen zowel binnenstedelijk als in het buitengebied. (17-12-2018 11:43)

RSS Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg