Welkom bij Bureau Ouderenzorg:

Organisatieadvies en management

Bureau Ouderenzorg is in 2010 opgericht en werkt voor opdrachtgevers uit heel Nederland. Tot haar opdrachtgevers behoren onder andere verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, woningcorporaties, projectontwikkelaars, architectenbureaus en gemeenten.

 

Ons hart ligt in de ouderenzorg

Zoals de naam al zegt, is het bureau actief op het gebied van advisering en management in de ouderenzorg. Een duidelijke keuze. De kracht van het bureau wordt ontleend uit het feit, dat er alleen wordt (samen)gewerkt met adviseurs, die zelf jarenlang een carrière hebben doorgemaakt in deze sector. Juist omdat we zelf op de werkvloer hebben gestaan, spreken we op alle niveaus de taal van de sector. Omdat we tevens aan het roer hebben gestaan bij grote veranderingsprocessen zijn we echter ook in staat vanuit een meer strategische invalshoek naar zaken te kijken. De combinatie van een bedrijfskundige achtergrond en daadwerkelijk doorleefde kennis van het zorgproces, maakt dat we in staat zijn haalbare oplossingen te bedenken met draagvlak en acceptatie van zowel de zorgprofessionals als het management.

 

De mens(en) achter Bureau Ouderenzorg

Jacqueline van Ginneken (1963) is oprichter en directeur van Bureau Ouderenzorg, Organisatieadvies en management. Jacqueline is sinds 2007 werkzaam als adviseur in de ouderenzorg. Hieraan voorafgaand heeft zij in deze sector als leidinggevende op alle niveaus jarenlange ervaring opgedaan op het gebied van beleidsontwikkeling en management. In haar laatste leidinggevende functie als directeur was zij verantwoordelijk voor de aansturing van drie verpleeghuizen. De bouw en inrichting van twee nieuwe verpleeghuizen geheel volgens de visie van het kleinschalig wonen en kleinschalige zorgverlening, is voor haar in deze periode een belangrijke mijlpaal geweest. Vanuit haar drive om de opgedane ervaringen met succesverhalen en valkuilen te delen, heeft zij in 2007 de overstap gemaakt naar de advieswereld.

 

Als adviseur heeft Jacqueline zich de afgelopen periode gericht op allerhande vraagstukken op het raakvlak tussen visie en werkprocessen in relatie tot de zorgexploitatie/bedrijfsvoering en de huisvesting. Om voor opdrachtgevers de financiële consequenties van beleidskeuzes snel en overzichtelijk in kaart te kunnen brengen, heeft zij op basis van haar inhoudelijke kennis een voor de ouderenzorg uniek rekenmodel ontwikkeld. Het model heeft inmiddels zijn waarde bewezen bij haalbaarheidsstudies kleinschalige zorg, haalbaarheidsstudies extramuralisering, bij het doorlichten van organisaties in het kader van grote bezuinigingsoperaties, bij het maken van begrotingen en bij het doorrekenen van toekomstscenario's in het kader van nieuwbouw.

 

Afhankelijk van de aard en de omvang van de opdracht werkt zij samen met gekwalificeerde collega adviesbureaus.

 

Een volledig Curriculum Vitae kunt u hier downloaden.